Beslut som kan gynna många tågpendlare

Beslutet att stoppa planerna på höghastighetståg kommer sannolikt att gynna många tågresenärer. Det är ju betydligt fler som arbetspendlar i storstadsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö, än de som dagligen reser i tjänsten Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.. Arbetspendlarna behöver säkra, bekväma och snabba resemöjligheter och nu kan pengar läggas där dessa reser.